Archiwum kategorii: 2017

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2018r. do Biblioteki, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wlkp., Przedszkola, Szkół, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Stołówek Gminnych, dla których jednostką obsługującą jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu – Materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek

Opis istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1 – Materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek

Załącznik 2 – Do OIWZ

Załącznik 3 – Do OIWZ

Załącznik 4 – Do OIWZ

Załącznik 5 – Do OIWZ

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego

Sukcesywna dostawa środków czystości w 2018r. do Biblioteki, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wlkp., Przedszkola, Szkół, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Stołówek Gminnych, dla których jednostką obsługującą jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu – Środki Czystości

Opis istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1 – Środki Czystości

Załącznik 2 – Do OIWZ

Załącznik 3 – Do OIWZ

Załącznik 4 – Do OIWZ

Załącznik 5 – Do OIWZ

Unieważnienie zapytania ofertowego

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych w 2018r. do Biblioteki, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wlkp., Przedszkola, Szkół, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Stołówek Gminnych, dla których jednostką obsługującą jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu – Artykuły Biurowe

Opis istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1 – Artykuły Biurowe

Załącznik 2 – Do OIWZ

Załącznik 3 – Do OIWZ

Załącznik 4 – Do OIWZ

Załącznik 5 – Do OIWZ

Unieważnienie zapytania ofertowego