Sukcesywna dostawa środków czystości w 2018r do Biblioteki, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wielkopolskiej, Przedszkola, Szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Stołówek Gminnych dla których jednostką obsługującą jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wielkopolskiej Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Istotnych Warunków Zamówienia (OIWZ)

Zal.1 środki czystości

Załącznik nr 2 do OIWZ

Załącznik nr 3 do OIWZ

Załącznik nr 4 do OIWZ

Załącznik nr 5 do OIWZ

 

Pytania i odpowiedzi

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie zapytania ofertowego